głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontakt
Podstawowa wiedza na temat Reiki przekazywana jest w czasie kursów pierwszego i drugiego stopnia.

W kursie podstawowym pierwszego stopnia (z jap. SHODEN) może wziąć udział każdy, kto czuje potrzebę swobodnego i głębszego kontaktu z Uniwersalną Energią Życia ; chce uaktywnić pracę swojego systemu energetycznego a przez to rozpocząć proces samouzdrawiania oraz gotowy jest służyć pomocą innym.
Udział w tym kursie nie wymaga wcześniejszego specjalnego przygotowania czy posiadania określonej wiedzy.

Aby wziąć udział w kursie drugiego stopnia (z jap. OKUDEN) powinno upłynąć co najmniej 3 miesiące od otrzymania inicjacji pierwszego stopnia. Decyzję o uczestnictwie w kursie drugiego stopnia podejmuje się samodzielnie czując gotowość i potrzebę poznania nowych możliwości pracy z Reiki.
Przed przystąpieniem do drugiego stopnia zalecana jest intensywna praktyka, ponieważ każdy kontakt z Energią Życia oczyszcza i wzmacnia system energetyczny człowieka (zarówno przekazującego energię, jak i pobierającego ja) doprowadzając go do zrównoważonego stanu (stanu charakterystycznego dla osoby fizycznie zdrowej).
W tradycji Reiki uważa się 3 miesiące za okres podstawowy i konieczny, aby przyjęte inicjacje związane z drugim stopniem nie wprowadzały dysharmonii w ciało energetyczne przyjmującego. Zalecane jest także prowadzenie życia codziennego według zasad określanych przez Mikao Usui w „Regułach Życia, a przynajmniej podjęcie takich starań.
Drugi stopień Reiki daje narzędzia do pracy (w postaci symboli i mantr), które powodują intensyfikację przepływu energii Reiki przez ręce przekazującego a także ( co jest bardzo cenne) symbole i mantry pozwalają przekazywać energię do miejsc i sytuacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Po inicjacjach drugiego stopnia rozpoczyna się proces odblokowania mentalnego prowadzący do pogłębienia świadomości , dlatego nasze życie zmienia się. (patrz- „Efekty terapii reiki”)

Stopień mistrzowski – trzeci stopień Reiki (z jap. SHINPIDEN) jest przygotowaniem do pracy w charakterze nauczyciela Reiki (otrzymuje się wtedy tytuł „Mistrz – Nauczyciel Reiki” lub „Mistrz i Nauczyciel Reiki”), który związany jest z ogromną odpowiedzialnością, jaką mistrz powinien wziąć na siebie prowadząc innych drogą reiki.
Do tego stopnia należy przygotowywać się dłużej, pod kierunkiem wybranego Mistrza-Nauczyciela Reiki, bowiem wiedza związana ze stopniem mistrzowskim jest przekazywana w trakcie indywidualnego nauczania, a nie w czasie kursów.
Podjęcie starań o uzyskanie stopnia mistrzowskiego powinna poprzedzać co najmniej roczna intensywna praktyka z technikami drugiego stopnia. Biorąc pod uwagę to , że mistrz prowadzący będzie chciał ocenić zdolności przyszłego mistrza do przekazywania wiedzy na temat Reiki zwykle mija następny rok współpracy z mistrzem prowadzącym.

Trzeci stopień Reiki mogą uzyskać także Ci, którzy nie mają intencji zostania nauczycielami, a chcieliby jednak zrobić kolejny krok na drodze rozwoju duchowego i udoskonalić swój warsztat uzdrowiciela .Wiedza na tym poziomie stwarza możliwość ochrony przed nieharmonijnymi energiami z zewnątrz; wzmacnia efekty terapii dotykowej i stwarza w organizmie barierę ochronną broniącą organizm przed ponownym zachorowaniem. Po odpowiednim przygotowaniu (także w indywidualnym trybie) otrzymują wtedy od wybranego Mistrza – Nauczyciela Reiki inicjację trzeciego stopnia i tytuł „Mistrza Uzdrowiciela”. Z tytułem „Mistrza Uzdrowiciela” nie jest związana wiedza na temat ceremonii inicjacyjnej pierwszego i drugiego stopnia dostępna tylko Mistrzowi – Nauczycielowi Reiki.


*************
Zapraszając na kursy Reiki I, II i III stopnia chciałabym dodać, na podstawie swojego ponad 20 letniego doświadczenia w pracy jako Mistrz-nauczyciel Reiki, że moi uczniowie osiągają wspaniałe sukcesy w pracy z energia Reiki, która ich wspiera w każdej dobrej, twórczej myśli, mają poczucie bezpieczeństwa i ochrony, bowiem energia Reiki, jeśli pozwalamy jej działać równoważy nas na wszystkich poziomach naszego istnienia: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym.
Zacytuje w tym miejscu wypowiedzi tych, którzy kończyli u mnie kurs Reiki, ponieważ to ich doświadczenia są dla mnie źródłem wiedzy na temat działania Reiki:

"....Przyjechaliśmy na kurs I stopnia. To była prawdziwa rewolucja w moim życiu. Tam uświadomiłam sobie, że muszę wszystko zmienić. Przede wszystkim wrócić do Boga, któremu od kilku lat tylko ubliżałam i stawiałam żądania. Pobyt we Wrocławiu na kursie II stopnia i tam znów spotkanie dało mi tyle siły, że byłam gotowa unieść cały świat na własnych barkach. Uwierzyłam w Boga i w Reiki. Pracowałam nad sobą. Cieszyłam i cieszę się każdym dniem...Za dwa dni minie drugi miesiąc nowego życia, które nosze w sobie. Teraz ma zaledwie 2,5 cm, a moja radość i szczęście nie ma granic. Wszystko wokoło jest piękne i lśni pięknym blaskiem. Wiem, że to dzięki Reiki.."

"....Po inicjacji Reiki czuje większe poczucie bezpieczeństwa, tak jakbym była pod specjalna opieką. Podczas zabiegów Reiki spontanicznie odczuwam dużo miłości i czułości. Przedtem dość trudno okazywałam uczucia...."

"....Oprócz tego, że wielu osobom pomogłam w polepszeniu ich stanu zdrowia, co dało mi ogromną radość, to nastąpiło coś piękniejszego. Mój stosunek do ludzi, do życia, stał się bardzo pozytywny. Stałam się spokojniejsza, bardziej wyciszona i radosna..."

".... Czynienie dobra innym ludziom było dla mnie zawsze źródłem wielkiej satysfakcji. Reiki dało mi okazje urzeczywistnienia tego w praktyce..."

"....W ciągu roku od I - go stopnia ja się zmieniłam. Moje problemy jawią mi się teraz w innej skali, mniej zatruwającej życie. Nabrałam przeświadczenia, że ze wszystkim sobie poradzę. Wzrosło moje poczucie wartości, stałam się otwarta, dostrzegam wokół siebie tyle dobra. Świat mi wypiękniał..."

"... Jestem zdrowszy i mam więcej energii, mniej się męczę. W stosunkach międzyludzkich stałem się bardziej spolegliwy. Wydaje mi się, że zrobiłem pewne postępy w modlitwie, modlitwie także mniej osądzam ludzi...".

Pragnę także przypomnieć, że od 1993 roku w każdą środę o godz. 18.00 spotykam się ze wszystkimi zainteresowanymi Reiki w Akademii Terapii Naturalnych we Wrocławiu. Spotkania te są bezpłatne. Każdy potrzebujący może skorzystać z zabiegu, a wszyscy moi uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności pod moim kierunkiem.

Krystyna Włodarczyk-Królicka
Mistrz i Nauczyciel Reiki