głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontaktReiki to japońskie określenie oznaczające "uniwersalną energię życia", niezbędną i potrzebną wszystkim żywym istotom - ludziom, zwierzętom i roślinom - do prawidłowego życia i funkcjonowania. Niedobór tej energii jest przyczyną zapadania na choroby, przedłużania się okresów rekonwalescencji, przedwczesnego starzenia się ludzi czy więdnięcia roślin.

Energia Reiki (różnie nazywana) istniała zawsze i wszędzie jednak nie zawsze ludzie zdawali sobie sprawę z jej istnienia i działania. Starożytna wiedza na temat Reiki była zapomniana przez tysiące lat, aż do czasu gdy odkrył ją na nowo dr Mikao Usui.

Dr Usui na podstawie wieloletnich studiów, pracy i doświadczeń opracował zasady nauczania, przekazywania i przyjmowania tej energii w celu uzdrawiania fizycznego i duchowego. Od tego momentu pod pojęciem Reiki należy rozumieć energię i metodę naturalnego uzdrawiania, która wykracza znacznie poza ramy znanych technik terapeutycznych, ma swój specyficzny klimat duchowy, oferuje wewnętrzny spokój i akceptację otaczanego miłością drugiego człowieka.

Metoda Reiki nie jest religią. Nie jest związana z żadnym wierzeniem czy dogmatem. Niemniej Chrześcijanie, ufający, że wszystko, co istnieje na Ziemi i w kosmosie, jest dziełem Boga Ojca, nazywają tę energię - "energią Boską". Sama metoda jest jednak ponadwyznaniowa, uniwersalna, tak jak ponadwyznaniowa i uniwersalna jest Boska energia miłości, przełamująca wszystkie bariery i uprzedzenia.

Każdy może korzystać z Reiki. Może przyjmować tę energię; może też stać się jej przekaźnikiem. Do przyjmowania nie potrzeba żadnego specjalnego przygotowania. Do przekazywania natomiast potrzebne jest przejście kolejnych wtajemniczeń i inicjacji, polegających na osobistych kontaktach z Mistrzem.

Mistrz-Nauczyciel Reiki to osoba, która poprzez wieloletnie kontakty w relacjach z uczniami uzyskała trzeci stopień wtajemniczenia; która w procesie głębokich wewnętrznych przemian, a także dzięki wieloletniej praktyce doświadczyła istoty Reiki, wnosząc istotny wkład w jej rozwój i propagowanie. Mistrz - świadomy odpowiedzialności za swoje słowa, myśli i czyny oraz świadomy skutków ich wpływu na otoczenie - przyjmuje odpowiedzialność związaną z nauczaniem.

Zgodnie z tradycją, nauka i wtajemniczenia Reiki w systemie Usui są stopniowane.
  • I stopień to poznanie tradycji i źródeł Reiki, zapoznanie się z technikami medytacyjnymi oraz masażem energetycznym Reiki- (specyficznym układem rąk ułatwiającym przekaz energii), to również cztery inicjacje - bezpośrednie spotkania z mistrzem - mające na celu otwarcie kanałów energetycznych na energie Reiki.
  • II stopień to pogłębianie doświadczeń Reiki, wtajemniczenie w symbole odkryte przez Mikao Usui, a służące pogłębianiu własnego rozwoju, przyjmowaniu .I przekazywaniu uzdrawiającej energii na odległość, poznaniu zasad samouzdrawiania. Jest to również kolejna inicjacja stanowiąca ugruntowanie i impuls do dalszego duchowego rozwoju.
  • III stopień to wtajemniczenia mistrzowskie. Specjalne znaki dające dostęp do ukrytych możliwości Iudzkiego ducha i myśli. Są to znaki i sposób inicjowania I i II stopnia. Zgodnie z tradycją Reiki Usui, inicjację III stopnia można uzyskać dopiero po upływie roku od czasu uzyskania II stopnia..
Prawo inicjowania innych mistrzów obejmuje kolejny stopień wtajemniczenia, które mistrz nabywa dopiero po trzech latach nauczania i inicjowania niższych stopni.

Więcej informacji na temat energetycznych podstaw tej sztuki uzdrawiania, a także jej wpływu na organizm człowieka zamieszczam w zakładce „Teksty” pod tytułami:
„Systemy energetyczne człowieka wg. medycyny Dalekiego Wschodu…”, „ Efekty terapii Reiki” i „Droga Reiki”.