głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontaktWróć do listy artykułów...

Krystyna Włodarczyk-Królicka

Systemy energetyczne człowieka wg medycyny Dalekiego Wschodu i ich znaczenie w terapii Reiki

Fragmenty referatu przygotowanego na KONGRES -bioenergoterapii, naturoterapii i radiestezji - Warszawa , kwiecień 2005

W tej prezentacji chciałabym wszystkim zainteresowanym przybliżyć podstawy energetyczne tej sztuki naturalnego uzdrawiania wywodzące się wprost z tradycyjnej medycyny Dalekiego Wschodu.

Podstawowe pojęcia i terminy.

W znanej dzisiaj postaci metoda Reiki powstała 100 lat temu w Japonii, ale istota tej sztuki naturalnego uzdrawiania wywodzi się ze staro indyjskiej ajurwedy (dosłownie: wiedzy o życiu), która znana była już 2500 lat temu. W czasach najnowszych została odkryta i upowszechniona przez Mikao Usui ,żyjącego i działającego w Kioto w latach 1865-1926.W drugiej połowie XX w metodą tą zainteresował się świat zachodni, upatrując w niej skuteczny sposób przywracaniu równowagi pomiędzy ciałem a psychiką człowieka. W Polsce Reiki pojawiło się w 1988 roku. Tu warto jeszcze raz podkreślić , że została ona na nowo odkryta i zaadoptowana dla potrzeb współczesnego człowieka. Stąd też pojęcia którymi będę się posługiwała przynależą do antropologii Dalekiego Wschodu ,związanej z tradycyjną medycyną chińską i tradycyjną medycyną indyjską - ajurwedą.

Termin Reiki pochodzi z języka japońskiego i składa się on z dwóch części Rei i Ki a oznacza Uniwersalną Energię Życia. Rei - to energia pochodząca ze źródła wszelkiej Mocy, niezmienna, niezniszczalna, bez początku i końca, będąca źródłem wszystkich energii i wszelkiego bytu. Ki - to energia własna istoty żyjącej, pochodząca od Rei, zanurzona w Rei ale o charakterystycznej, indywidualnej dla każdego stworzenia wibracji.
Biorąc pod uwagę człowieka- w jego energii własnej (ki) wyróżnia się warstwy składowe ( wszystkie natury energetycznej) takie jak : ciało fizyczne i ciała subtelne tj. ciało eteryczne, ciało astralne i ciało mentalne. Każde z nich przenika pozostałe i wibruje z określoną dla siebie częstotliwością.
Według ajurwedy, aby człowiek mógł żyć przez jego ciało powinien bezustannie przepływać strumień Reiki czyli strumień energii Rei przetworzony na charakterystyczna dla danego człowieka wibrację, dając jego ki. Niezdolność do swobodnego przepływu energii, spowodowana blokami w systemie energetycznym człowieka jest uznawana za przyczynę wszelkich jego problemów, zarówno fizycznych jak i duchowych czy emocjonalnych.
Tradycyjne systemy medycyny Dalekiego Wschodu przekazały wiele metod skutecznego uruchamiania swobodnego przepływu energii przez energetyczny system człowieka. Wśród nich wyjątkową jest metoda Reiki. . Rytuał inicjacyjny przeprowadzony przez mistrza i nauczyciela Reiki daje efekt porównywalny z tym, który uzyskujemy np. w jodze czy Qigong dzięki wieloletnim ćwiczeniom, czy wieloletnim medytacjom.
Odkąd zaakceptowaliśmy teorię Einsteina, że wszystko we wszechświecie jest energią, nikogo chyba nie dziwi stwierdzenie, że także nasze ciało fizyczne też jest energią. Jest ono bardziej skondensowana energią niż otaczające je i przenikające się nawzajem ciała subtelne. W terapii Reiki największą uwagę skupiamy na ciele eterycznym, które będąc nośnikiem świadomości ciała fizycznego jest poziomem kontaktu ciała fizycznego z przenikającymi je ciałami subtelnymi. W ciele eterycznym otaczającym niczym sobowtór ciało fizyczne (3-5 cm) zlokalizowane są czakry - wrota przez które energia zewnętrzna wnika do własnego pola energetycznego człowieka, oraz nadis- drogi .kanały, którymi energia życiowa przepływa przez ciało.
Ciało człowieka ma siedem głównych czakr umiejscowionych wzdłuż kręgosłupa oraz cały szereg czakr pobocznych. Czakry bezustannie wirując z charakterystyczna dla siebie częstotliwością, przetwarzają i rozprowadzają energię wchodzącą do nich przez różne nadis i jednocześnie łączą wszystkie ciała energetyczne ze sobą i ze światem zewnętrznym.

Słowo "czakra" lub "czakram" pochodzi z tradycji starożytnych Indii i oznacza wir, koło, dysk. Tak bowiem mistrzowie o rozwiniętych zdolnościach postrzegania ciał subtelnych widzieli skondensowaną energię w pewnych charakterystycznych miejscach ciała eterycznego człowieka. Czakry przypominają koła szprychowe z mniejszymi kanałami wirującymi wokół środka Zadaniem czakr jest pobieranie energii z otaczającego nas pola energii życiowej. W czasie zabiegu Reiki do tych właśnie miejsc podawana jest przez uzdrowiciela Uniwersalna Energia Życia. Po wchłonięciu przez każdą czakrę energia jest metabolizowana a następnie przesyłana siecią kanałów nadis do głównych splotów nerwowych. Ciała subtelne przenikając się i oddziaływując na siebie wnikają i oddziaływują na ciało fizyczne. Każda emocja, zmiana nastroju, każda silna myśl pozytywna i negatywna powoduje zmianę wibracji ciał subtelnych a co za tym idzie wpływają też na naszą fizyczność. Główne czakry w ciele eterycznym człowieka zlokalizowane są w tych miejscach i w taki sposób, że są ściśle powiązane z gruczołami wydzielania dokrewnego ( tj. gruczoły produkujące hormony) w ciele fizycznym. Mając taką wiedzę łatwo jest powiązać zmianę nastroju czy negatywne myśli z określoną dolegliwością w ciele fizycznym.
 1. Czakra pierwsza umiejscowiona u podstawy kręgosłupa zwana "czakrą korzenia" powiązana jest z pracą nadnerczy w fizycznym ciele, a na poziomie psychicznym odpowiada za przetrwanie, ugruntowanie, poczucie stabilizacji, za chęć bycia na ziemi, poczucie sensu istnienia. Jak korzeń łączy nierozerwalnie roślinę z ziemią, tak czakra korzenia łączy energetycznie człowieka z matką ziemią dając mu poczucie bezpieczeństwa. Zaburzenia swobodnego przepływu energii w tej czakrze pociągają za sobą : wyalienowanie z życia, niechęć do bycia tu i teraz i liczne dolegliwości fizyczne w tych częściach ciała za których zdrowie ta czakra odpowiada, a więc jelit, nerek, pęcherza, prostaty.
 2. Czakra druga zwana czakrą "sakralną" lub "krzyżową" uważana jest za siedlisko życia .Odpowiada za seksualizm, prokreację, zdolności twórcze. W ciele fizycznym zawiaduje czynnością wielu narządów znajdujących się w obrębie miednicy. Wpływa na trawienie i pracę narządów płciowych.
 3. Czakra trzecia , "splotu słonecznego" odpowiada za moc , wolę, osobowość. Kontroluje segment ciała fizycznego od miejsca znajdującego się tuż nad pępkiem do splotu słonecznego odpowiadając za wchłanianie pokarmu. Ma wpływ na pracę trzustki i śledziony. Gdy pracuje normalnie ( czyli wiruje z charakterystyczna dla siebie prędkością ) człowiek zachowuje spokój i opanowanie nawet w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Nasze ambicje życiowe, zdolności tworzenia, utrzymanie długotrwałych związków, miłość do domu, rodziny, kraju związane są z działaniem tej czakry. Zaburzając działanie trzeciej czakry człowiek mimowolnie przeszkadza energii w przemieszczaniu się przez przeponę uniemożliwiając przekształcenie bardziej ziemskich częstości w częstości związane z ciałami subtelnymi i duchową świadomością.
 4. Czakra czwarta zwana czakrą "serca" lub środka odpowiada za miłość, równowagę wzajemne kontakty i współczucie . Uważa się, że obudzona czakra serca zapewnia człowiekowi zdolności współodczuwania innych istnień astralnych czyli otaczających go pól energetycznych i atmosfery. Otwierając czakrę serca można pozytywnie wpływać na pole innych ludzi co jest bardzo istotne gdy chcemy uzdrawiać metodą Reiki. Czakra serca jest bramą ciała astralnego dlatego uważana jest za regulator życia emocjonalnego reguluje intensywność odczuwania radości, bólu strachu, gniewu. Jeżeli czakra ta jest otwarta ( tzn. wiruje z charakterystyczna dla siebie częstotliwością) i zrównoważona z innymi, emocje te są uwalniane i przepływają w normalny sposób. Blokada w tej czakrze pociąga za sobą utratę kontaktu ciała fizycznego z ciałem astralnym. Doznania z ciała astralnego nie mają dostępu do ciała fizycznego i nie jesteśmy wtedy zdolni do przeżywania miłości, radości, zachwytu urokami świata. Tuż nad czakrą serca znajduje się grasica, która reguluje system immunologiczny ciała fizycznego. Przy zablokowanej czakrze następuje osłabienie systemu immunologicznego.
 5. Piąta czakra zwana jest czakrą gardła. Kieruje obszarem ciałą fizycznego od obojczyków do środka nosa, mając ogromny wpływ na funkcjonowanie tarczycy. Uaktywniona czakra gardła daje nam świadomość istnienia i działania ciała mentalnego. Tej czakrze przypisywana jest zdolność do komunikacji, porozumiewania się i wypowiadania. Kieruje ona także ekspresją twarzy, mimiką i naszymi gestami. Uważa się ,że dobrze funkcjonująca czakra gardła posiada zdolność do przekształcania energii uczuć niższych- gniewu, bólu , lęku w energie radosci , którą " karmi się" ciało fizyczne i ciała subtelne a nadmiar może być wypromieniowany na zewnątrz oddziaływując na innych radością.
 6. Szósta czakra nazwana jest powszechnie "trzecim okiem". Obejmuje obszar głowy na poziomie środka nosa do czubka głowy. Prace tej czakry wiąże się z działalnością przysadki mózgowej w ciele fizycznym. Kontroluje ona widzenie- w sensie fizycznym a także intuicję, jasnowidzenie, pamięć i inteligencję. Przy uaktywnieniu tej czakry można osiagnąć zdolności kontaktu telepatycznego i uzdrowienia przekazem mentalnym.
 7. W terapii Reiki czakra serca i trzeciego oka odgrywa szczególne znaczenie. Znaki energetyczne przekazywane podczas drugiego stopnia wtajemniczenia- okuden umożliwiają połączenie obu czakr , synchronizację ich pracy i w rezultacie przesyłanie Uniwersalnej Energii Życia na dowolną odległość.
 8. Siódmą czakrę ayurweda opisuje jako "lotos o tysiącu płatków" i lokalizuje na czubku głowy. Potocznie nazywa się ją czakrą "korony". W ciele fizycznym współpracuje z szyszynką. Gdy jest pobudzona promieniuje intensywnie tworząc nad głową snop jasnego swiatła i energii. Jest uważana za miejsce kontaktu i przepływu wyższych energii z poziomu duchowego.
Mając te elementarne wiadomości o energetyce ciała człowiek możemy przyjrzeć się podstawowym założeniom metody Reiki.

Założenia energetyczne terapii Reiki.

To co odróżnia metodę Reiki od innych metod uzdrawiania czy bioenergoterapii to przede wszystkim założenia dotyczący przyczyn powstawania chorób i problemów ze zdrowiem a także sposoby rozwiązywania tych problemów. Drugim integralnym i specyficznym elementem dla tej metody jest tzw. rytuał inicjacyjny który wykonuje Mistrz i po przejściu którego terapeuta może rozpocząć samodzielne wykonywanie zabiegu.

W metodzie reiki zakłada się, że choroba jest wynikiem braku swobodnego przepływu Uniwersalnej Energii Życia przez wszystkie ciała człowieka ( widocznego fizycznego i niewidocznych subtelnych) spowodowanego występowaniem dysharmonii pomiędzy nimi. Aby odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie należy więc tę harmonie przywrócić. Dokonuje tego terapeuta wykonując zabieg. Zabieg jest dokładnie określonym " rytuałem" przykładania rąk do szczególnych miejsc na ciele chorego. Miejsca te są ściśle określone ( czakry) a szczególne układy rąk gwarantują odpowiednią częstotliwość przekazywanej energii. Do integralnych elementów metody należy zapoznanie pacjenta z Regułami Życia opracowanymi przez Mikao Usui i zachęcenie go do ich przestrzegania. Reguły te znane są każdemu adeptowi Reiki, ale proponuję spojrzeć na nie z punktu widzenia energetyki i pracy czakr:
 1. Właśnie dziś nie złość się - czakra serca i splotu słonecznego, blokady w ciele emocjonalnym
 2. Właśnie dziś nie martw się - czakra serca, blokady w ciele mentalnym.
 3. Szanuj rodziców, nauczycieli, ludzi starszych- czakra korzenia.
 4. Uczciwie zarabiaj na chleb - czakra krzyżowa.
 5. Bądź wdzięczny za wszystko- czakra korony.
Rytuał inicjacyjny, znany tylko mistrzom i nauczycielom Reiki otwiera przyszłego terapeutę na przepływ Uniwrsalnej Energii Życia, która usuwa powstałe w organizmie blokady, otwiera centra energetyczne i niezwykle skutecznie harmonizuje wszystkie ciała subtelne. Inicjacje są jak "duchowe" klucze które otwierają poszczególne zamki. To porównanie nie jest przypadkowe. Określony zamek może otworzyć tylko ten , a nie inny klucz. Nie są to znaki przypadkowe. Oryginalny i wierny tradycji znak rytuału inicjacyjnego uruchamia daną czakrę .Dlatego tak ważna jest wierność tradycji i linia przekazu. Oczywiście zamki można otwierać nie tylko oryginalnym kluczem ale np. wytrychem. Ale grozi wtedy zniszczenie zamka a w przypadku Reiki rozbicie czakr i dysharmonia ciał subtelnych. Powrót do normalnego funkcjonowania jest potem niezwykle trudny, co nie znaczy ,że nie jest możliwy.
Warunkiem przekazu energii jest całkowita wewnętrzna otwartość terapeuty na przekaz a serca na miłość i chęć pomocy. Mistrzowie Reiki uważają, że Energia Uniwersalna płynie od czakry korony poprzez czakrę serca do dłoni terapeuty. Poprzez dłonie do czakr pacjenta. To czakra serca decyduje o tym jaki strumień dotrze do potrzebującego.

Wróć do listy artykułów...