głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontaktWróć do listy artykułów...

Efekty terapii Reiki - ewolucja zachowań


Krystyna Włodarczyk-Królicka
Stowarzyszenie Działań Ekologicznych,
Wrocław

Doświadczenia i obserwacje.

W czasie wieloletniego stosowania i propagowania Reiki obserwowałam wielokrotnie, że rzetelnie wykonywane zabiegi- zgodnie z tradycyjnym przekazem, przy zachowaniu reguł życia sformułowanych przez Mikao Usiu dają wspaniałe rezultaty. Przynoszą nie tylko ulgę w cierpieniu, zmniejszenie poziomu bólu, ustąpienie dolegliwości chorobowych, ale przede wszystkim dają uczucie odzyskania wewnętrznej harmonii, ładu, spokoju, wzrostu wewnętrznej mocy i radości istnienia. Mam wiele dowodów na to, że Reiki jako Uniwersalna Energia Życia - twórcza i pozytywna, wzmacnia imperatyw bycia dobrym w każdym człowieku. Jej działanie oczyszcza serce z nienawiści uprzedzeń, zgorzknienia. Daje zdolność kochania siebie i innych. Pomaga leczyć rany duszy i ciała. Po spotkaniu z Reiki, człowiek nie wstydzi się być dobrym i z szacunkiem traktować spotykanych w życiu ludzi. Obserwując i analizując efekty prowadzonych od 15 lat terapii w Ośrodku Reiki Centrum Terapii Naturalnej we Wrocławiu mogę otwarcie powiedzieć, że energia Reiki wpływa też fenomenalnie na terapeutów i osoby przyjmujące inicjacje. Moi uczniowie nie tylko osiągają wspaniałe sukcesy w pracy z energią Reiki, ale też ona ich wspiera w każdej dobrej, twórczej myśli. Mają poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Energia Reiki, jeśli pozwalamy jej działać równoważy nas na wszystkich poziomach naszego istnienia: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym.

Dla mnie ogromnym źródłem wiedzy praktycznej na temat działania Reiki są wypowiedzi tych, którzy kończyli u mnie kurs Reiki. Ponieważ takich wypowiedzi jest ogromna ilość, opisywane doświadczenia nie są obarczone żadną sugestią prowadzącego, jednocześnie są one tak różne w formie i treści , a jednoznaczne w końcowym wydźwięku , wobec tego mogą stanowić w miarę obiektywny materiał doświadczalny zasługujący na szczególną analizę. Oto kilka przykładów:

"....Przyjechaliśmy na kurs I stopnia. To była prawdziwa rewolucja w moim życiu. Tam uświadomiłam sobie, że musze wszystko zmienić. Przede wszystkim wrócić do Boga, któremu od kilku lat tylko ubliżałam i stawiałam żądania. Pobyt we Wrocławiu na kursie II stopnia i tam znów spotkanie dało mi tyle siły, że byłam gotowa unieść cały świat na własnych barkach. Uwierzyłam w Boga i w Reiki. Pracowałam nad sobą. Cieszyłam i cieszę się każdym dniem...Za dwa dni minie drugi miesiąc nowego życia, które nosze w sobie. Teraz ma zaledwie 2,5 cm, a moja radość i szczęście nie ma granic. Wszystko wokoło jest piękne i lśni pięknym blaskiem. Wiem, że to dzięki Reiki.."

"....Po inicjacji Reiki czuje większe poczucie bezpieczeństwa, tak jakbym była pod specjalna opieką. Podczas zabiegów Reiki spontanicznie odczuwam dużo miłości i czułości. Przedtem dość trudno okazywałam uczucia...."

"....Oprócz tego, że wielu osobom pomogłam w polepszeniu ich stanu zdrowia, co dało mi ogromną radość, to nastąpiło cos piękniejszego. Mój stosunek do ludzi, do życia, stał się bardzo pozytywny. Stałam się spokojniejsza, bardziej wyciszona i radosna..."

".... Czynienie dobra innym ludziom było dla mnie zawsze źródłem wielkiej satysfakcji. Reiki dało mi okazje urzeczywistnienia tego w praktyce..."

"....W ciągu roku od I - go stopnia ja się zmieniłam. Moje problemy jawią mi się teraz w innej skali, mniej zatruwającej życie. Nabrałam przeświadczenia, że ze wszystkim sobie poradzę. Wzrosło moje poczucie wartości, stałam się otwarta, dostrzegam wokół siebie tyle dobra. Świat mi wypiękniał..."

"... Jestem zdrowszy i mam więcej energii, mniej się męczę. W stosunkach międzyludzkich stałem się bardziej spolegliwy. Wydaje mi się, że zrobiłem pewne postępy w modlitwie, modlitwie także mniej osądzam ludzi...".

Opisując efekty terapii Reiki prawie wszyscy autorzy koncentrują się na efektach fizycznych i psychicznych, które niesie kontakt z Reiki. To one są wymierne, zauważalne, spektakularne. O nich opowiadają mistrzowie, na nie czekają pacjenci. Ale wydaje mi się ,że właśnie najważniejszym elementem tego pozytywnego wielopłaszczyznowego oddziaływania Reiki jest swoisty, bardzo szczególny wpływ na zmianę postaw życiowych następujący po inicjacjach i w trakcie praktykowania Reiki. Wielokrotnie zastanawiałam się nad ich przyczyną. Oczywiście można takie zjawiska zaliczyć do " cudów Reiki" i pozostawić bez wyjaśnienia. Można jednak spróbować wyjaśnić w oparciu o energetykę czakr i ciał subtelnych człowieka. Może pozbawi to Reiki oczekiwanej mistyki i cudowności, ale sądzę że jednocześnie w ten sposób Reiki stanie się bliższa wielu ludziom bojącym się udziwnionej cudowności.

W tym referacie chcę zwrócić uwagę wszystkim adeptom, pacjentom i zwolennikom Reiki, że gdy rzetelnie praktykuje się Reiki można zaobserwować coś szczególnego - zmianę "życia" ludzi poddających się działaniu tej energii. Zachowania staja się bardziej szlachetne, przyjazne dla innych. Wraz z upływem czasu( trudno jest określić ile, bo jest to sprawa bardzo indywidualna) następuje zmiana poziomu świadomości. Widać jak świadomość z okolic " własnego Ja- pępka świata" podnosi się wyżej i ludzie zaczynają postępować z poziomu "serca". Stają się skłonni do współczucia, miłości, okazywania wdzięczności, czynienia serdecznych gestów. Drugi człowiek staje się osobą o dobro której należy zadbać a nie którą należy oszukać , zmanipulować.

Chcę postawić tezę, że najpoważniejszym efektem tej terapii może być ewolucja zachowań i postaw życiowych osób praktykujących i korzystających z rej formy energii.

Chcę postawić pytania : Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje taka zauważalną zmianę w osobowości.

Chcę również w tym miejscu spróbować na nie odpowiedzieć opierając się na teorii ciał energetycznych i czakr, tak aby nie pozbawiając reiki tajemniczości uczynić ją bliższą zwykłemu człowiekowi.

Założenia energetyczne terapii Reiki.

Jak wiemy Reiki związana jest z Uniwersalną Energię Życia. Rei - to energia pochodząca ze źródła wszelkiej Mocy, niezmienna, niezniszczalna, bez początku i końca, będąca źródłem wszystkich energii i wszelkiego bytu. Ki - to energia własna istoty żyjącej, pochodząca od Rei, zanurzona w Rei ale o charakterystycznej, indywidualnej dla każdego stworzenia wibracji.

Biorąc pod uwagę człowieka- w jego energii własnej (ki) wyróżnia się warstwy składowe ( wszystkie natury energetycznej) takie jak : ciało fizyczne i ciała subtelne tj. ciało eteryczne, ciało astralne i ciało mentalne. Każde z nich przenika pozostałe i wibruje z określoną dla siebie częstotliwością.

Według Ajurwedy, aby człowiek mógł żyć przez jego ciało powinien bezustannie przepływać strumień Reiki czyli strumień energii Rei przetworzony na charakterystyczna dla danego człowieka wibrację, dając jego ki. Niezdolność do swobodnego przepływu energii, spowodowana blokami w systemie energetycznym człowieka jest uznawana za przyczynę wszelkich jego problemów, zarówno fizycznych jak i duchowych czy emocjonalnych.

Tradycyjne systemy medycyny Dalekiego Wschodu przekazały wiele metod skutecznego uruchamiania swobodnego przepływu energii przez energetyczny system człowieka. Wśród nich wyjątkową jest metoda Reiki.

Odkąd zaakceptowaliśmy teorię Einsteina, że wszystko we wszechświecie jest energią, nikogo chyba nie dziwi stwierdzenie, że także nasze ciało fizyczne też jest energią. Jest ono bardziej skondensowana energią niż otaczające je i przenikające się nawzajem ciała subtelne. W terapii Reiki największą uwagę skupiamy na ciele eterycznym, które będąc nośnikiem świadomości ciała fizycznego jest poziomem kontaktu ciała fizycznego z przenikającymi je ciałami subtelnymi. W ciele eterycznym otaczającym niczym sobowtór ciało fizyczne (3-5 cm) zlokalizowane są czakry - wrota przez które energia zewnętrzna wnika do własnego pola energetycznego człowieka, oraz nadis- drogi .kanały, którymi energia życiowa przepływa przez ciało.

Ciało człowieka ma siedem głównych czakr umiejscowionych wzdłuż kręgosłupa oraz cały szereg czakr pobocznych. Czakry bezustannie wirując z charakterystyczna dla siebie częstotliwością, przetwarzają i rozprowadzają energię wchodzącą do nich przez różne nadis i jednocześnie łączą wszystkie ciała energetyczne ze sobą i ze światem zewnętrznym.

Słowo "czakra" lub "czakram" pochodzi z tradycji starożytnych Indii i oznacza wir, koło, dysk. Tak bowiem mistrzowie o rozwiniętych zdolnościach postrzegania ciał subtelnych widzieli skondensowaną energię w pewnych charakterystycznych miejscach ciała eterycznego człowieka. Czakry przypominają koła szprychowe z mniejszymi kanałami wirującymi wokół środka Zadaniem czakr jest pobieranie energii z otaczającego nas pola energii życiowej. W czasie zabiegu Reiki do tych właśnie miejsc podawana jest przez uzdrowiciela Uniwersalna Energia Życia. Po wchłonięciu przez każdą czakrę energia jest metabolizowana a następnie przesyłana siecią kanałów nadis do głównych splotów nerwowych. Ciała subtelne przenikając się i oddziaływując na siebie wnikają i oddziaływują na ciało fizyczne. Każda emocja, zmiana nastroju, każda silna myśl pozytywna i negatywna powoduje zmianę wibracji ciał subtelnych a co za tym idzie wpływają też na naszą fizyczność. Główne czakry w ciele eterycznym człowieka zlokalizowane są w tych miejscach i w taki sposób, że są ściśle powiązane z gruczołami wydzielania dokrewnego ( tj. gruczoły produkujące hormony) w ciele fizycznym. Mając taką wiedzę łatwo jest powiązać zmianę nastroju czy negatywne myśli z określoną dolegliwością w ciele fizycznym.

Czakra pierwsza umiejscowiona u podstawy kręgosłupa zwana "czakrą korzenia" powiązana jest z pracą nadnerczy w fizycznym ciele, a na poziomie psychicznym odpowiada za przetrwanie, ugruntowanie, poczucie stabilizacji, za chęć bycia na ziemi, poczucie sensu istnienia. Jak korzeń łączy nierozerwalnie roślinę z ziemią, tak czakra korzenia łączy energetycznie człowieka z matką ziemią dając mu poczucie bezpieczeństwa. Zaburzenia swobodnego przepływu energii w tej czakrze pociągają za sobą : wyalienowanie z życia, niechęć do bycia tu i teraz i liczne dolegliwości fizyczne w tych częściach ciała za których zdrowie ta czakra odpowiada, a więc jelit, nerek, pęcherza, prostaty.

Czakra druga zwana czakrą "sakralną" lub "krzyżową" uważana jest za siedlisko życia .Odpowiada za seksualizm, prokreację, zdolności twórcze. W ciele fizycznym zawiaduje czynnością wielu narządów znajdujących się w obrębie miednicy. Wpływa na trawienie i pracę narządów płciowych.

Czakra trzecia , "splotu słonecznego" odpowiada za moc , wolę, osobowość. Kontroluje segment ciała fizycznego od miejsca znajdującego się tuż nad pępkiem do splotu słonecznego odpowiadając za wchłanianie pokarmu. Ma wpływ na pracę trzustki i śledziony. Gdy pracuje normalnie ( czyli wiruje z charakterystyczna dla siebie prędkością ) człowiek zachowuje spokój i opanowanie nawet w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Nasze ambicje życiowe, zdolności tworzenia, utrzymanie długotrwałych związków, miłość do domu, rodziny, kraju związane są z działaniem tej czakry. Zaburzając działanie trzeciej czakry człowiek mimowolnie przeszkadza energii w przemieszczaniu się przez przeponę uniemożliwiając przekształcenie bardziej ziemskich częstości w częstości związane z ciałami subtelnymi i duchową świadomością.

Czakra czwarta zwana czakrą "serca" lub środka odpowiada za miłość, równowagę wzajemne kontakty i współczucie. Uważa się, że obudzona czakra serca zapewnia człowiekowi zdolności współodczuwania innych istnień astralnych czyli otaczających go pól energetycznych i atmosfery. Otwierając czakrę serca można pozytywnie wpływać na pole innych ludzi co jest bardzo istotne gdy chcemy uzdrawiać metodą Reiki. Czakra serca jest bramą ciała astralnego dlatego uważana jest za regulator życia emocjonalnego reguluje intensywność odczuwania radości, bólu strachu, gniewu. Jeżeli czakra ta jest otwarta ( tzn. wiruje z charakterystyczna dla siebie częstotliwością) i zrównoważona z innymi, emocje te są uwalniane i przepływają w normalny sposób. Blokada w tej czakrze pociąga za sobą utratę kontaktu ciała fizycznego z ciałem astralnym. Doznania z ciała astralnego nie mają dostępu do ciała fizycznego i nie jesteśmy wtedy zdolni do przeżywania miłości, radości, zachwytu urokami świata. Tuż nad czakrą serca znajduje się grasica, która reguluje system immunologiczny ciała fizycznego. Przy zablokowanej czakrze następuje osłabienie systemu immunologicznego.

Piąta czakra zwana jest czakrą gardła. Kieruje obszarem ciała fizycznego od obojczyków do środka nosa, mając ogromny wpływ na funkcjonowanie tarczycy. Uaktywniona czakra gardła daje nam świadomość istnienia i działania ciała mentalnego. Tej czakrze przypisywana jest zdolność do komunikacji, porozumiewania się i wypowiadania. Kieruje ona także ekspresją twarzy, mimiką i naszymi gestami. Uważa się ,że dobrze funkcjonująca czakra gardła posiada zdolność do przekształcania energii uczuć niższych- gniewu, bólu , lęku w energię radości , którą " karmi się" ciało fizyczne i ciała subtelne a nadmiar może być wypromieniowany na zewnątrz oddziaływując na innych radością.

Szósta czakra nazwana jest powszechnie "trzecim okiem". Obejmuje obszar głowy na poziomie środka nosa do czubka głowy. Prace tej czakry wiąże się z działalnością przysadki mózgowej w ciele fizycznym. Kontroluje ona widzenie- w sensie fizycznym a także intuicję, jasnowidzenie, pamięć i inteligencję. Przy uaktywnieniu tej czakry można osiagnąć zdolności kontaktu telepatycznego i uzdrowienia przekazem mentalnym.

W terapii Reiki czakra serca i trzeciego oka odgrywa szczególne znaczenie. Znaki energetyczne przekazywane podczas drugiego stopnia wtajemniczenia- okuden umożliwiają połączenie obu czakr , synchronizację ich pracy i w rezultacie przesyłanie Uniwersalnej Energii Życia na dowolną odległość.

Siódmą czakrę ayurweda opisuje jako "lotos o tysiącu płatków" i lokalizuje na czubku głowy. Potocznie nazywa się ją czakrą "korony". W ciele fizycznym współpracuje z szyszynką. Gdy jest pobudzona promieniuje intensywnie tworząc nad głową snop jasnego światła i energii. Jest uważana za miejsce kontaktu i przepływu wyższych energii z poziomu duchowego.

Mając te wiadomości o energetyce ciała człowiek stanowiące podstawowe założeniom metody Reiki, możemy przyjrzeć się podstawowym jej elementom takim jak zabieg i rytuał inicjacyjny.

Zabieg

To co odróżnia metodę Reiki od innych metod uzdrawiania czy bioenergoterapii to przede wszystkim założenia dotyczący przyczyn powstawania chorób i problemów ze zdrowiem a także sposoby rozwiązywania tych problemów.

W metodzie reiki zakłada się, że choroba jest wynikiem braku swobodnego przepływu Uniwersalnej Energii Życia przez wszystkie ciała człowieka ( widocznego fizycznego i niewidocznych subtelnych) spowodowanego występowaniem dysharmonii pomiędzy nimi. Aby odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie należy więc tę harmonie przywrócić. Dokonuje tego terapeuta wykonując zabieg. Zabieg jest dokładnie określonym " rytuałem" przykładania rąk do szczególnych miejsc na ciele chorego. Miejsca te są ściśle określone uwzględniają bowiem występowanie istotnych punktów czary ciele energetycznym człowieka związanych z działalnością czakramów, a także dróg przekazu energii nadis. W zabiegu należy pamiętać o zachowaniu określonych układów rąk, działa w tym wypadku dodatkowo energia specyficznego kształtu. Wszystko razem wzięte gwarantuje odpowiedni przekaz. Ta część metody wymaga od terapeuty wiernego, pamięciowo-kinestetycznego opanowania tych pozycji i następnie równie wiernego odtwarzania.

Gdy do czakr w czasie zabiegu zaczyna wpływać strumień czystej Uniwersalnej Energii Życia o wysokich częstotliwościach wibracji, czakry człowieka uzdrawianego zaczynają wirować szybciej usuwając blokady, które charakteryzują się zawsze niższą częstotliwością wibracji. Dokonuje się proces, w myśl zasady " zło dobrem zwyciężaj". Uwolniona z niższych i pobudzona do wyższych wibracji czakra może teraz przyjmować energie życiowe odpowiadające jej własnym potrzebom, a także bez przeszkód może współpracować z innymi czakrami. Ożywia się więc cały system energetyczny człowieka uzdrawianego. Wpływająca bez przeszkód Rei doładowuje ciało eteryczne, które przekazuje energie ciału fizycznemu. Strumień Ki płynie swobodnie przez nadis całego systemu energetycznego. Mamy do czynienia ze stanem harmonizacji Rei i Ki. Człowiek zaczyna promieniować zdrowiem i radością. Z każdą czakrą związany jest też pewien określony poziom świadomości, który osiągany jest w różnych okresach życia. Podobno zadaniem człowieka na Ziemi jest rozwój i osiąganie wyższych poziomów świadomości tak aby u swojego celu, nie negując osiągnięć poprzednich lat, pragnąć połączenia z Bogiem Ojcem. Bywa jednak, że wskutek słabej aktywności wyższych czakr, najbardziej aktywne i kształtujące nasze widzenie świata, postrzeganie życia są czakry korzenia i sakralna. Życie z poziomu tych czakr skupia się wokół problemów materialnych i rzadko do świadomości tak żyjącego człowieka dociera istnienie ducha.

Zabieg działa najmocniej na ciało fizyczne i eteryczne a poprzez nie na ciała o wyższej częstotliwości. Powinniśmy pamiętać, że to ciała energetyczne są nośnikami świadomości o określonym poziomie wibracji. Jeżeli częstotliwość wibracji wzrasta daje to automatycznie człowiekowi więcej energii życiowej; wyższe odczucia, wyższe poznanie w obrębie specyficznych cech tej częstotliwości. Ciała energetyczne nie są oddzielone. Przenikają się nawzajem, chociaż każde z nich wibruje na swoim własnym poziomie częstotliwości. I tak dla przykładu ciało eteryczne wraz z nim i fizyczne silnie reagują na impulsy mentalne pochodzące z ciała mentalnego. Zachodzi też silna reakcja odwrotna. Stąd też efekt "pozytywnego myślenia" i rozbudowujące się potrzeby duchowe.

Do integralnych elementów zabiegu należy zapoznanie pacjenta z Regułami Życia opracowanymi przez Mikao Usui i zachęcenie go do ich przestrzegania. Reguły te znane są każdemu adeptowi Reiki, ale proponuję spojrzeć na nie nieco inaczej tzn. znowu z punktu widzenia energetyki i pracy czakr aktywizujących odpowiadające jej sfery życia psychicznego.
 1. Właśnie dziś nie złość się - czakra serca i splotu słonecznego - ciało emocjonalne.
  Zachowanie tej reguły chroni ciało emocjonalne przed powstawaniem blokad dla przepływu energii życia. Złość będąca początkiem nienawiści prowadzi do przydławienia czary serca i czary splotu słonecznego, co zresztą jest szybko odczuwalne przez złoszczącego się jako ucisk w żołądku i przyspieszone bicie serca.
 2. Właśnie dziś nie martw się - czakra serca - ciało mentalne.
  Wszyscy nauczyciele duchowej podkreślają wartość pozytywnego myślenia i konieczność zerwania z zamartwianiem się bez powodu, Mamy, bowiem skłonność do stwarzania sobie problemów i wymyślania zmartwień. Negatywne myślenie niesie ze sobą takie obniżenie drgań ciała mentalnego, że staje się ono blokadą dla przepływu energii Życia. Cierpi porzy tym najbardziej czakra serca, której otwartość jest konieczna przy przekazie Reiki.
 3. Szanuj rodziców, nauczycieli, ludzi starszych- czakra korzenia, czkra splotu słonecznego - ciało eteryczne.
  Bez zachowania tej reguły bardzo trudne jest wejście na drogę rozwoju duchowego. Jak piszą niektórzy nauczyciele: "bez korzeni nie ma skrzydeł". Szacunek dla rodziców daje nam solidne życiowe podstawy, pozytywne mniemanie o sobie i o swoim życiu. Energetycznie przekłada się to na silną, zrównoważoną czakrę korzenia, która gwarantuje nam dobre samopoczucie oraz przeświadczenie wartości i sensie naszego życia.
 4. Uczciwie zarabiaj na chleb - czakra krzyżowa, czakra serca- ciało mentalne.
  Co właściwie należy rozumieć : "pracuj z miłością". Bo tylko taka praca ma głęboki sens daje satysfakcje przynosi radość, uczucie spełnienia, poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Energetycznie rozwija to czakrę serca oraz nasyca ciało astralne i mentalne pozytywna energią, która wypromieniowana tworzy silną aurę działając jak energetyczny płaszcz ochronny.
 5. Bądź wdzięczny za wszystko- czakra korony - ciało duchowe
  Mówi się, że;" wdzięcznemu sercu błogosławi Bóg". Wdzięczność jest tak wspaniałym uczuciem, że otwiera nas na błogosławieństwo. Będąc wdzięcznymi przeżywamy stan uniesienia, który owocuje darem energii o bardzo wysokiej częstotliwości. W świecie energii obowiązuje bowiem prawo : "podobne przyciąga podobne". Tak więc zyskuje wtedy ciało duchowe czakra korony i serca.
Inicjacje

Drugim integralnym i specyficznym elementem dla tej metody jest tzw. rytuał inicjacyjny, który wykonuje Mistrz i po przejściu którego terapeuta może rozpocząć samodzielne wykonywanie zabiegu. Rytuał inicjacyjny, znany jest tylko Mistrzom i Nauczycielom Reiki. Tradycyjnie przekazywany jest w ścisłej tajemnicy , ustnie, od jednego mistrza do drugiego. Zawiera znaki, słowa i najważniejsze "energię duchową". To dzięki niej mistrz jest w stanie przygotować przyszłego terapeutę na przepływ Uniwersalnej Energii Życia, która usunie powstałe w organizmie blokady, otworzy centra energetyczne i niezwykle skutecznie zharmonizuje wszystkie ciała subtelne. Inaczej mówiąc, inicjacje to zespół znaków i działań na ciała energetyczne człowieka mające zapoczątkować (zainicjować) nowy stan na poziomie emocji umysłu i ducha. Stan podwyższonej częstotliwości wibracji ciała mentalnego, emocjonalnego i duchowego. Stan w którym budzą się wyższe , szlachetne pragnienia : pragnienia nawiązania ponownego kontaktu z Bogiem ( patrz fragmenty listów), pragnienia bycia dobrym, pragnienia darzenia miłością innych ludzi.

Po inicjacji następuje proces oczyszczania "klarowania" aury. Podczas tego silnego działania energetycznego dochodzi do usunięcia blokad np. w ciele emocjonalnym , które jest nośnikiem uczuć emocji i cech charakteru. Dlatego tak często podczas inicjacji zachodzi tzw. odblokowanie: ludzie płaczą, śmieją się głośno. W świadomości pojawiają się ponownie stłumione przeżycia- ból, żal, lęk. Są to emocje krótkotrwałe bo już pod koniec inicjacji panuje spokój i odprężenie Podobnie mogą ujawnić się objawy uwalniania złogów i trucizn w organizmie: atak kaszlu, nerwowe tiki, nagłe oblanie potem całego ciała. Te reakcje są często ogromnym, zaskoczeniem dla samej osoby inicjowanej.

Zapytana kiedyś przeze mnie moja Mistrzyni Siostra Mariusza Bugaj : Kogo można inicjować w reiki na I stopniu? odpowiedziała krótko: każdego człowieka. Ciężko chorego-bo inicjacje mogą uruchomić proces zdrowienia. Człowieka będącego w depresji- bo mogą mu przywrócić radość życia. Przestępcę i złoczyńcę też, bo inicjacje mogą całkowicie odmienić jego życie.

Praktykowanie reiki po inicjacjach powoduje całkowite oczyszczenie ciała fizycznego- stąd też często mówimy o stopniowo dokonującym się procesie uzdrawiania. Niestety można też zaobserwować, że stan uzyskany bezpośrednio po inicjacjach może być krótkotrwały (kilka tygodni) jeżeli inicjowany człowiek nie podejmie praktyki Reiki. Do utrwalenia tego stanu konieczne jest regularne "spotkanie" z Uniwersalna Energią Życia- energią o wysokiej częstotliwości wibracji. Dostęp do takiej energii, jak uważają mistycy i przywódcy duchowi uzyskuje się jako swoisty DAR w chwili kontaktu ze Źródłem, co może nastąpić na drodze modlitwy, medytacji, głębokiej przemiany duchowej. Dla człowieka wierzącego iż źródłem Energii Życia jest Bóg ta forma kontaktu wydaje się najwłaściwsza. A zatem jeżeli adept właściwie podejmuje praktykę Reiki automatycznie podejmuje praktykę modlitwy powierzając się w ręce Boga. Takie postępowanie przynosi określone skutki, ponieważ energia płynąca z góry od czary korony ma zdolności rozwiązywania blokad na wszystkich poziomach i pobudzania wszystkich czakr. Im bardziej pobudzone staja się czary tym bardziej wzrasta świadomość. Im większa świadomość człowieka tym bardziej aktywne są jego czakry. Powstaje zjawisko , które nazywam: "twórczym sprzężeniem zwrotnym".

Moi mistrzowie wskazywali na jeszcze jeden element prawidłowego praktykowania Reiki bezpośrednio związany z rozwojem świadomości: postawę pokory i całkowitego zawierzenia dawcy Uniwersalnej Energii. Przejawia się to w bezwarunkowej akceptacji zasady: "Zgodnie z Twoją wolą Panie".

Z doświadczeń i obserwacji wynika, że Energia Uniwersalna płynie od czakry korony poprzez czakrę serca do dłoni terapeuty. Poprzez dłonie do czakr pacjenta. To stan czakry serca terapeuty decyduje o tym jaki strumień dotrze do potrzebującego.

Z czakrą serca bezpośrednio związany jest zmysł dotyku. Stąd też uzasadnione jest zwrócenie ogromnej uwagi na dotyk. Istnieje oczywiście możliwość przekazu energii na odległość ale szczególnie preferowane są zabiegi bezpośrednie, bo właśnie delikatny,

subtelny, troskliwy dotyk uaktywnia, z kolei czakrę serca pacjenta.

Jednak podstawowym warunkiem przekazu jest całkowita wewnętrzna otwartość terapeuty na przekaz a jego serca na miłość i chęć pomocy - co charakteryzuje otwartą czakrę korony.

Wypromieniowana do ciała astralnego energia przez pobudzoną i oczyszczona czakrę serca tworzy jego zdrową i silną aurę przesyconą wibracjami miłości, która zaczyna oddziaływać na otaczających ludzi. Czysta klarowna aura ciała emocjonalnego przyciąga szczęście i miłość a dzięki temu ciało emocjonalne zaczyna wibrować na najwyższych z dostępnych mu częstotliwości.

Inicjacje są jak "duchowe" klucze które otwierają poszczególne zamki. To porównanie nie jest przypadkowe. Określony zamek może otworzyć tylko ten , a nie inny klucz. Nie są to znaki przypadkowe. Tylko oryginalny i wierny tradycji znak rytuału inicjacyjnego uruchamia daną czakrę .Dlatego tak ważna jest wierność tradycji i linia przekazu. Ajurweda zwracała zawsze uwagę na bliskość źródła. Im dalej od źródła tym woda może być bardziej zanieczyszczona. Im dalej od źródła tym kopia znaku może być, zupełnie nieświadomie przekształcona.

Oczywiście zamki można otwierać nie tylko oryginalnym kluczem ale np. wytrychem. Ale grozi wtedy zniszczenie zamka a w przypadku Reiki rozbicie czakr i dysharmonia ciał subtelnych. Powrót do normalnego funkcjonowania jest potem niezwykle trudny, co nie znaczy ,że nie jest możliwy.

Prawidłowy rytuał inicjacyjny przeprowadzony przez mistrza i nauczyciela Reiki daje efekt porównywalny z tym, który uzyskujemy np. w jodze czy Qigong dzięki wieloletnim ćwiczeniom, czy wieloletnim medytacjom. To ,że pomimo zaniechania praktyki i utraty "darów inicjacyjnych" Reiki w postaci harmonii w czakrach, człowiek inicjowany zachowuje zdolności przekazu uzdrawiającej energii, jest jeszcze jednym dowodem na to, że rytuał inicjacyjny działa na ciała subtelne o najwyższej wibracji.

Zakończenie

Moja Mistrzyni , która wprowadziła mnie w świat Reiki posiadała niezwykły, rzadko spotykany dar- dar zrozumienia wiedzy pochodzącej z innego nurtu kulturowego, duchowego, społecznego i przetransformowania jej na system pojęć obowiązujący w naszym zachodnim Świecie. Wiadomo bowiem ,że podstawowe funkcje i potrzeby człowieka są takie same bez względu na miejsce urodzenia. Odrzucając ideologie i uprzedzenia, ludzie maja sobie do zaoferowania to co uniwersalne, proste i zawsze ważne. Taką jest też metoda Reiki. Uważam, że aby ją zrozumieć warto zapoznać się z elementarnymi pojęciami związanymi z filozofią i antropologią Dalekiego Wschodu, tłumaczyć i wyjaśniać. Przez to stanie się prosta i logiczna a tym samym bardziej bliska wszystkim ludziom.

Literatura

1. Powell A.E.: Ciało Mentalne, Dom Księgarski Ezoteric, Warszawa 2005
2. Sherwood K.:Czakroterapia, Interlibro, Warszawa 1993
3. Sharamon S.,Bagiński B.J.: Księga czakr, Ravi, 2004
4. Włodarczyk -Królicka K.: Systemy energetyczne człowieka wg medycyny Dalekiego Wschodu i ich znaczenie w terapii Reiki, Kongres Bioterapia, Naturoterapia Radiestezja, Warszawa 26-27 04.2005 Warszawa
5. Wodarczyk- Królicka K.: Ajurwedyjskie korzenie Reiki, Szaman, Nr 7/ 2005
6. Wodarczyk - Królicka K.: Energia zdrowia i miłości, Szaman , Nr 8/ 2005

Wróć do listy artykułów...