głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontaktWróć do listy artykułów...

Krystyna Włodarczyk-Królicka - Droga Reiki

Skrót wykładu wygłoszonego w czasie Festiwalu "Nie z tej Ziemi", Kraków 1996r.

Na łamach prasy i półkach księgarskich pojawiło się w ostatnim okresie wiele publikacji na temat REIKI i wiem ,że czytelnicy poczuliby się urażeni gdybym zaczynała wszystko od początku, ale tych najistotniejszych rzeczy dla ludzi praktykujących Reiki nigdy nie jest za wiele tak jak nigdy nie jest za wiele uśmiechu i życzliwości.

REIKI - japońskie określenie oznaczające "uniwersalną energię życia", niezbędną i potrzebną wszystkim żywym istotom - ludziom, zwierzętom i roślinom - do prawidłowego życia i funkcjonowania. Niedobór tej energii jest jednym z czynników zapadania na choroby, przedłużających się okresów rekonwalescencji, przedwczesnego starzenia się ludzi czy więdnięcia roślin. Nazywana różnie, istniała zawsze i wszędzie, jednak nie zawsze ludzie zdawali sobie sprawę z jej istnienia i działania. Wiedza na jej temat - bardzo stara, zapomniana była przez tysiące lat, aż do czasu gdy na nowo odkrył ją doktor Mikao Usui.

Dr Usui, na podstawie wieloletnich studiów, pracy i doświadczeń opracował zasady nauczania, przekazywania i przyjmowania tej energii w celach fizycznego i duchowego uzdrawiania. Od tego momentu pod pojęciem Reiki należy rozumieć energię i metodę naturalnego uzdrawiania wykraczającą jednak znacznie poza ramy znanych technik terapeutycznych. Mającą swój specyficzny klimat duchowy, propozycję wewnętrznego spokoju i akceptacji otaczanego miłością drugiego człowieka.

Reiki jest drogą pokonywaną z wiarą w istnienie mocy większej od naszej, mocy chroniącej nas i podtrzymującej gdy zwątpimy...

Pomimo tego że Reiki nie jest religią , nie jest związana z żadnym wierzeniem czy dogmatem chrześcijanie, wierzą że źródłem tej Mocy jest Bóg Ojciec i nazywają ją - " energią Boską".

Reiki jest jednak ponadwyznaniowe, uniwersalne tak jak ponadwyznaniowa i uniwersalna jest Boska energia miłości łamiąca wszystkie bariery i uprzedzenia.

Każdy może wejść na drogę Reiki. Może przyjmować tę energię, może też stać się jej przekaźnikiem. Do przyjmowania nie potrzeba żadnych specjalnych przygotowań. Do przekazywania potrzebne jest przejście kolejnych wtajemniczeń i inicjacji polegających na osobistych kontaktach z mistrzem a także opanowanie specyficznej techniki nakładania rąk. Przekazywana energia zawsze działa pozytywnie, harmonizująca, wzmacniająco i uzdrawiająco. Aby z niej, tak na prawdę skorzystać trzeba nauczyć się mod1ić, medytować wyciszyć emocje i własne ego, z pokorą przyjmując wyroki losu. Droga Reiki wiąże się więc z wiarą w bezwarunkową i bezustanną miłość i bezwarunkową gotowością przekazywanie jej wszystkim potrzebującym.

Już ponad dwa lata pracuję jako Mistrz i Nauczyciel Reiki. W tym czasie nie spotkałam się z przypadkiem aby Reiki komuś zaszkodziła. Z moich doświadczeń, a właściwie z doświadczeń moich uczniów, które pilnie śledzę, wiem że Reiki oczyszcza serca z nienawiści, uprzedzeń, ze zgorzknienia i czyni je zdolnymi do kochania - dawania i przyjmowania miłości. Pod wpływem Reiki ulega zmianie sposób myślenia o życiu - negacja zmienia się w pozytywne nastawienie, depresja w radość życia, strach i lęk w zaufanie.

Ludzie wchodzący na drogę Reiki i wykonujący zabiegi stają się silniejsi fizycznie i psychicznie. Codzienne sprawy są dla nich mniej uciążliwe. Znikają uczucia zmęczenia życiem, zmęczenia codziennością. Znika ze słownika pojęcie "szarej codzienności" a pojawia się przekonanie i pewność, że każda chwila i każdy dzień jest piękny, cudowny, niepowtarzalny.

To fantastyczny fenomen Reiki - im więcej dajesz i przekazujesz, tym więcej sam otrzymujesz. W wyniku działanie Reiki u wielu ludzi następuje zredukowanie bezsenności, uzależnienia nikotynowego, alkoholowego. Pojawia się, tak potrzebna wszystkim, tolerancja i miłość bliźniego. Wieksza chęć służenia im i satysfakcja z tego powodu.

Na pewno źródłem tych wszystkich pozytywnych przemian jest odnowa życia religijnego i duchowego. Obudzenie się chęci modlitwy i wiary w Boga. W Jego nieograniczone miłosierdzie i opatrzność.

"Reiki dala mi wewnętrzną harmonię. Pozwoliła na poczucie mocnej więzi z bliźnimi a poprzez nich z Bogiem. Pragnę czynić to co czynię - pomagać tym, którzy mnie o to proszą."

"Dzięki energii Reiki mogłam znaleźć drogę do wyciszenia wewnętrznego, do większego akceptowania siebie i innych. Wszystko wybaczyłam i przestałam pamiętać rzeczy, które były dla mnie przykre. Reiki pomogło mi zaufać Bogu"

"Od momentu otrzymania I stopnia Reiki uzyskałam, przede wszystkim, wewnętrzny spokój, większą łatwość w rozwiązywaniu codziennych problemów - głównie rodzinnych, za co jestem ogromnie wdzięczna Bogu "

"Czynienie dobra ludziom jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji. Reiki dało mi możliwość urzeczywistnienia tego w praktyce"

Te fragmenty listów moich uczniów, a mam ich ponad czterysta są najlepszym świadectwem tego co może spotkać człowieka wkraczającego na autentyczną drogę Reiki. Celowo użyłam słowa "autentyczną".

Bywa tak, że osoby nie do końca odpowiedzialne, nie znające lub nie rozumiejące zasad i istoty Reiki swoje, próby bioterapeutyczne określają nazwą Reiki. To świadome lub nieświadome nadużywanie nazwy połączone niejednokrotnie nawet z brakiem umiejętności bioterapeutycznych może przynieść zupełnie inne efekty. Ale wtedy nie jest to Reiki. Jest to oddziaływanie innego człowieka, a z tym bywa różnie.

Droga Reiki nie jest sformalizowana i zinstytucjonalizowana. Nie tworzy żadnych grup, związków, organizacji. Jest trudna, bo nie wymaga jakiegokolwiek podporządkowania się formalnym zasadom narzucanym i ustalanym przez "ziemską" władzę zwierzchnią. Zasady i reguły, niezwykle piękne, mądre i uniwersalne są zwyczajowe i dotyczą sfery materialnej, mentalnej i duchowej. Z ich przestrzegania rozliczasz się sam przed sobą - przynajmniej tu i teraz.

Na seminariach często zadawane mi jest pytanie o drogę do mistrzostwa Reiki. Kim jest Mistrz Reiki?

Mistrz - Nauczyciel Reiki to osoba która poprzez wieloletnie kantaty w relacjach mistrz - uczeń uzyskała trzeci stopień wtajemniczenia, która w procesie głębokich wewnętrznych przemian a także wieloletniej praktyce doświadczyła istoty Reiki, wnosząc istotny wkład w jej rozwój i propagowanie. Według zwyczajowych zasad opracowanych przez Międzynarodowy Związek Mistrzów Reiki pomiędzy drugim stopniem a stopniem mistrzowskim powinien upłynąć przynajmniej jeden rok. Ale ma być to rok intensywnej pracy pod okiem Mistrza i uzyskania pełnej harmonii w sferze fizycznej, mentalnej i duchowej.

W Reiki, jak chyba w żadnej innej metodzie naturalnego uzdrawiania, niezwykle ważna jest tzw. linia, czyli Mistrz, który inicjował na Mistrza i kto inicjował jego .Mistrz nie maże pochodzić znikąd, musi mieć swoje korzenie i tradycje. Inicjacja na mistrza nie może być przypadkowa. Dopiero wtedy gdy Mistrz uważa, że jest świadomy odpowiedzialności za swoje sława, myśli i czyny, świadomy skutków ich wpływu na otoczenie przyjmuje obowiązki związaną z nauczaniem I i II stopnia Reiki. W tym miejscu warto zaznaczyć że zgadnie z tradycją nauka i wtajemniczenia Reiki w systemie Usui są stopniowane
  • I stopień to poznanie tradycji i źródeł Reiki, poznanie technik medytacyjnych oraz masażu energetycznego Reiki - specyficznego układu rąk ułatwiającego przekaz energii. To również cztery inicjacje - bezpośrednie spotkania z mistrzem - mające na celu otwarcie kanałów energetycznych na energię Reiki.
  • II stopień to pogłębianie doświadczeń Reiki, wtajemniczenie w symbole odnalezione przez Mikao Usui, służące pogłębianiu własnego rozwoju, ściąganiu i przekazywaniu uzdrawiającej energii na odległość, poznaniu zasad samouzdrawiania. To również kolejna inicjacja stanowiąca ugruntowanie i impuls do dalszego duchowego rozwoju. Zgodnie z zasadami Reiki uczeń czy kandydat na I lub II stopień ma prawo wybrać mistrza i powinien to zrobić z rozwagą poznając linię i sposób przekazu. Dotyczy to szczególnie II stopnia.
  • III stopień to wtajemniczenia Mistrzowskie. Specjalne znaki umożliwiające uzyskanie pełnej harmonii ciała, myśli i ducha, uwarunkowanej jednak jakością życia i przestrzeganiem zasad etyczno - moralnych. To znaki i sposób inicjowania I i II stopnia. Po trzech latach pracy mistrzowskiej, Mistrz jeżeli uzna to za stosowne, może przekazać znaki i swoje osobiste doświadczenia swojemu uczniowi lub asystentowi, którego obdarzył pełnym bezwarunkowym zaufaniem i kreować nowego Mistrza.
Tak wygląda tradycyjna droga Reiki. Czas pokazuje, że są od niej różne odstępstwa, różne pojmowanie i różne oceny. Oceny niejednokrotnie fałszywe i krzywdzące.

Droga Reiki jest drogą Natury, która nie lubi pośpiechu, gwałtownych zmian i postępowania wbrew jej prawom i zasadom . Jest to droga miłości i Prawdy, która na pewno zatryumfuje.

Fragmenty wykładów Krystyny...

W trakcie mojej pracy z ludźmi zaobserwowałam, że ci, którzy uczciwie pracują przekazując Reiki, stają się innymi ludźmi. Są bardziej spokojni, opanowani, tolerancyjni, pozbawieni chęci dominowania i podkreślania swojego "ja", wrażliwi na cierpienie, otwarci na miłość. Traktują Reiki jako łaskę, dar od Boga, otrzymany dla dobra innych i dla własnego udoskonalenia - duchowego wzrostu i przemiany.

Działania Reiki w sobie, działania Reiki w innych - gdy stając się kanałem tej uzdrawiającej energii pomagasz drugiemu człowiekowi w odzyskaniu zdrowia - nie poznasz z moich słów. To tak, jakbyś chciał poznać smak wody, nigdy jej nie pijąc.

I tysiąc słów nie opisze tego co uzmysłowi jeden łyk. Jeśli więc pragniesz sięgnij do Źródła.

Reiki nie koliduje z żadnymi praktykami religijnymi, z żadnym uświęceniem, lecz wzbogaca świadomość ich działania w nas. Daje kolejną sposobność służenia ludziom, co jest bardzo ważne, gdyż służąc ludziom służymy Jezusowi Chrystusowi, zgodnie z Jego słowami: "wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mat. 25:40)

Wróć do listy artykułów...